29 september 09:00 - 11:30Online

Att demokratisera framgång 

Att kvinnor och män ska kunna starta företag och utveckla sina idéer på lika villkor kan tyckas vara en självklarhet för de flesta. Normer och föreställningar om hur en framgångsrik entreprenör ser ut skapar dock fortfarande hinder för den enskilde entreprenören och i arbetet att uppnå ett jämställt näringsliv. Samtidigt får vi bevisat gång på gång att jämställdhet och mångfald leder till fler perspektiv, bättre idéer och mer hållbara affärer. 

Under denna förmiddag fördjupar vi oss i frågor kring jämställt entreprenörskap tillsammans med dig som vill inspireras, delta i diskussionen och förändra dina och andras förutsättningar i näringslivet.

Välkommen!

Detta är det första eventet av en serie i tre delar. Missa inte våra efterföljande digitala event om Jämställd finansiering 30/9 och Inkluderande innovation 1/10.

ANMÄL DIG HÄR

Program

Inledning

Inledande samtal mellan Johanna Lundin, Matts Nyman, vd på BizMaker och Mona Sundin, utvecklingsstrateg på BizMaker. Hur ser jämställdheten ut i innovationssystemet och bland Sveriges startups? Mona och Matts delar med sig av utmaningar och framgångar som BizMaker haft i jämställdhetsarbetet. Sara Mpumwire, programledare på The Yes Way, berättar även om arbetet med The Yes Way.

15min

Gamla normer i nya former

Johanna Lundin samtalar med Tove Dahlgren från AllBright som delar med sig av insikter från AllBrights rapport "Tech lever grabbmyten" - om hur och varför det ser ut som det gör inom näringslivet, vilka utmaningar tech-branschen står inför och vad som kommer vara viktigt framgent.

45min

Hur du lyckas i en vit värld

Vi lever i en värld där alla människor inte har samma förutsättningar, men det är hög tid att vi börjar demokratisera framgång. Siduri Poli tar oss på en resa om lärdomar från livet som techentreprenör, hennes drivkraft att förändra normer och hur man kan nyttja förändringar till sin fördel.

60min

Från reaktion till aktion

Johanna Lundin samtalar med Deqa Abukar  från BLING Startup om hennes arbete för att  möjliggöra för alla, oavsett bakgrund, att kunna starta och driva företag på lika villkor. Deqa berättar om hur de tillsammans i Bling-rörelsen  utmanar befintliga samhällsstrukturer och hjälper människor att förverkliga sina drömmar.  

30min

"Trots att forskning visar att mångfald leder till större nytänkande och innovation är grundarna av de svenska techbolagen en påtagligt homogen grupp."

– AllBright

Talare

Johanna Lundin
Moderator

Johanna Lundin, VD och grundare på Equalate, flerfaldigt prisbelönt jämställdhetsexpert med över tio års erfarenhet av att stötta privat och offentlig sektor i jämställdhet- och likabehandlingsuppdrag. 

Läs mer

Tove Dahlgren, AllBright
Expertpanel

Tove Dahlgren är utbildningschef på AllBright och har en bakgrund som utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik och genusvetenskap med särskild kompetens inom jämställdhetsintegrering. Allbright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. De kartlägger kontinuerligt näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation.

Läs mer

Siduri Poli
Keynote speaker

Serie-entreprenören och författaren Siduri Poli vet hur innovation och nya tekniker måste kopplas till demokrati och inkludering om vi vill fortsätta framåt. Som medgrundare och chef på en av Sveriges största och viktigaste entreprenörshubbar, Changers Hub, strävar hon efter att demokratisera framgång och möjliggöra för unga i ytterstadsområden att förverkliga sina affärsidéer. Siduri är även författare till boken “Hur du lyckas i en vit värld” - en handbok i hur man når framgång som minoritet, baserad på Siduris egna resa.

Läs mer

Deqa Abukar, Bling Startup
Expertpanel

Deqa Abukar har tillsammans med Adnan Yousuf  grundat BLING Startup som startades 2014 som en reaktion på entreprenöriell segregation som ett sätt att driva positiv samhällsförändring, samt motverka utanförskap genom entreprenörskap. Genom BLING ökar möjligheterna att starta en framgångsrik verksamhet oavsett startsträcka eller bakgrund, genom ge medlemmarna nätverk, kunskap, förebilder och erfarna mentorer.

Läs mer

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

BizMakers uppdrag är att skapa nytta och värde som främjar både företagsutveckling och det samhälle vi lever i. Med de globala målen som ramverk vill vi med en serie evenemang belysa, inspirera och bjuda in till diskussion kopplat till utvalda delmål, trender och utmaningar.

Mål 5 är temat för detta evenemang. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Arrangör